BEAR CERAMIC TRINKET PLATE

BEAR CERAMIC TRINKET PLATE

£8.50Price

Bear Ceramic Trinket Plate 

Approx 11x10.5 cm